Arkeoloji Ural Dağlarındaki Kapova Mağarasında Paleolitik Dönem Deve Resmi Bulundu

Orion

Site Başkanı
Yetkili üye
#1
Kapova mağarasında (Güney Urallar) iki hörgüçlü devenin eski bir görüntüsü keşfedildi. Resmin yaşının 14.500 ila 37.700 yıl arasında olduğu tahmin edilmektedir. Bu dönemde Güney Ural bölgesinde deve yoktu. Bu keşif, araştırmacıların Üst Paleolitik Çağ'daki sanatçıların uzun mesafelere göç edebileceği tezlerini destekliyor.


Kapova mağarasında bulunan iki hörgüçlü deve
[Fotoğraf: Vladislav Zhitenev / Moskova Devlet Üniversitesi]
Mağara duvarındaki deve, kırmızı aşı boyasıyla çizilmiş ve dış hatları kısmen kömürle belirginleştirilmiş. Bu eşsiz keşif, Graffiti mağarasını temizlemek üzere Başkurdistan Devletinin Kültürel Mirasın Korunması Devlet Ofisi tarafından davet edilen Andorra'nın tanınmış restorasyon uzmanı Eudald Guillamet tarafından yapıldı.

Kapova ve Ignatievskaya mağaraları için önde gelen araştırmacı olan VS Zhitenev, "Kapova mağarasındaki resim Fransa ve İspanya mağaralarında bulunan sanatsal yapılara benzemiyor ancak, Ignatievskaya mağarasında bulunan deve resini andırıyor. " diyor.

Atlar ve Semboller
isimli panelinde çizimlerin yaşı doğru bir şekilde tespit edilememekle birlikte resmin boyandığı madde ve bunu kaplayan kalsit tabakasının uranyum-toryum kalıntılarının sonuçları, çizimin yapıldığı süreyi gösteriyor. Bu resimler Üst Paleolitik dönemde, en eski 37.700 yıl önce, en yeni 14.500 yıl önce yapılmıştı. Kapova mağarası kazılarında şimdiye kadar sadece üst tabakalar tarihlendi ve bu tabakalarda 19.000 ila 17.000 yıl öncesine ait Paleolitik sanatçıların izlerine rastlandı

Resimlerdeki sanatsal özellikler ve düzenlemeler ve mağaradaki insan faaliyetlerinin izleri, Üst Paleolitik Çağ'daki kutsal yeraltı geleneklerinin Franco-Cantabria bölgesinden kaynaklandığını göstermektedir. Bununla birlikte, Avrupa mağaraları kümesinden öyle uzak bir mesafedeki, grafik geleneklerin gelişmesindeki yerel özellikler kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor.

Bölgedeki mağara sanat geleneklerinin uzun bir gelişimi, buzul çağında Güney Urallar'da yaşayan insanların yalnızca Avrupa mağaralarında yaygın olan atların, bizonların, mamutların ve yünlü gergedanların resimlerini değil, aynı zamanda yerel faunanın resimlerinin de çizildiğini gösteriyor. Taş aletlerin analizi de bu varsayımı desteklemektedir.


"Atlar ve Semboller" adlı çok renkli panel, Kopova Mağarası
[Fotoğraf: Vladislav Zhitenev /Lomonosov Moskova Devlet Üniversitesi]

Vladislav Zhitenev: "Devenin, Kapova mağarasındaki kutsal alanı oluşturan insanlar arasındaki bağlantıların Volga-Hazar yönündeki teorisini canlı olarak teyit etmesi bakımından oldukça önemli. Bu varsayım daha önce Hazar'dan getirilen fosil kabuklarından yapılan süslemelerin kullanılmasına dayanıyordu Ayrıca, Karpat mağaralarındaki Buz Devri duvar resimleri ile birlikte ele alırsak, duvar resimleri ile mağara kutsal alanları oluşturma geleneğinin yayılabileceği olası bir yönde ilginçtir "diye açıklıyor


Yünlü Mamut Resmide Bulundu
"İki hörgüçlü devenin keşfinin yanı sıra, görünüşte mamut benzeyen bir hayvan figürü de ortaya çıkarıldı. Bu tüylü mamut buz çağından günümüze kadar korunmuş olan yünlü mamut resimlerinin en iyisi durumunda.

Kapova Araştırmaları Devam Edecek


Aralık ayında, Moskova Devlet Üniversitesi'nden arkeologlar Kapova ve Ignatievskaya mağaralarında Paleolitik sanat araştırmalarına devam edecekler. Kışın, yeraltı salonlarının ve galerilerinin duvarları yaza kıyasla çok daha kurudur, bu da tabloların en küçük detaylarını ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmaktadır. Yeraltı çevrenin dinamik faktörlerinin duvar resimlerinin tahrip edilmesiyle ilgili jeokimyasal süreçler üzerindeki etkisini incelemek amacıyla duvar resimlerinin durumunun izlenmesine de devam edecek. Shulgan-Tash Doğa Koruma Bölgesi uzmanları da bu projeye destek vermektedirler.


Kapova Mağarası girişi [Fotoğraf: Ivan Shkalikov, Panoramio]

Kapova Mağarası

Kapova mağarası, Ufa'ya 400 km uzaklıktaki Başkurdistan Shulgan-Tash topraklarında bulunur. Mağara, Avrupa'da Paleolitik parietal sanatını içeren en ünlü yerlerden biridir. Gösterilen resimler arasında, mamut, tüylü mamut, gergedan ve at gibi canlı resimler bulunur. Duvar resimleri yaklaşık olarak 17.000 - 19.000 bin yıl önce yapılmıştır.

Kapova mağarasındaki başlıca görüntü dizisi, kısmen bulanık şekiller olan kırmızı pigmentlerin, kısmen silinmiş çizimlerin kalıntılarının ve bilinmeyen orijinli olan Paleolitik sanat faaliyetlerinin izlerinin tanımlanamayan lekeleridir. Sanat etkinliğinin bulunmuş izlerinden bazıları, parmak boyalı çizgiler, parmak izleri ve muhtemelen avucun alt kısmındaki baskılardır. Bazı bölgelerde, üzerinde paleolitik sanatçının yeni hayvan şekli ve işaretleri çizdiği kasıtlı olarak silinmiş görüntülerin kalıntılarının mikrografi konumları ortaya çıkarılmıştır.
 

Similar threads