Türklerin En Kalabalık Boyu Oğuzların Kayı Boyu mu?

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#1
Kayılar Orta Asya Türklerinin en kalabalık boyu mu? Yoksa biz en yakından onları tanıdığımız için mi bize böyle geliyor hep merak etmişimdir? Kısa bir bilgilendirme ile konuya cevaplarınızı yazmanızı rica ediyorum.

Oğuzların 24 boyundan bir tanesi olan Kayı boyu Gün Han Oğullarının bir koluna bağlı olan Kayı boyu kutsal hayvanı şahindir. Kaşgarlı Mahmud'un Divanü Lütat-it Türk eserinde Kayı Boyu hakkındaki ilk bilgilere yer verilmiştir.

Kayı boyu Oğuzların Bozok kolundan olduğu için aynı zamanda da Osmanlının dahil olduğu bir boydur. Kayı kelimesi ''kuvvet, makam ve kudret sahibi'' anlamı taşımaktadır. Kayı boyunun damgası ise iki adet ok ve bir adet yaydan ibarettir. Gün Han'ın oğlu Kayı'nın bu boyun ceddi olduğu söylenmektedir. Kayı boyu ortalama olarak yirmi sene boyunca hükümdarlık sürmüş ve uzun yıllar boyunca bu makamda kalmıştır. Bu sebepten dolayı Kayı Boyu oğuzların 24 boyu içerisinde ilk sırada gösterilmiştir. Hatta Dede Korkut da yazmış olduğu eserinde gelecek dönemlerde hanlığın tekrar Kayı boyuna döneceğini bildirerek Osmanlı'ya haber vermiştir.

Kayı boyu Selçuklular ile birlikte fetihler zamanında ve daha sonrasında Anadolu'ya gelip değişik bölgeler de yerleşim sağladılar. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu zamanda ise esas anlamda nüveyi teşkil ettiler. Ayrıca Osmanlı zamanında ise Rumeli'nin fetih ve iskânına katıldılar. Sultan ikinci Murad Soyunun bu boya ait olduklarını göstermek için, sikkelerine, Kayı boyuna ait olan iki adet ok ve bir yaydan oluşan damgayı koydurtmuştur. Sonraki dönemde gelen padişahların bastıkları sikkelerde görülmeyen damga Kanuni dönemine kadar çeşitli eşya ve silahlar üzerinde kullanılmıştır.
 
Son düzenleme:

Üst