• Haftalık Video Serisinden Yeni Videomuz Yayımlandı İzlemek İçin Tıklayın Uluburun Batığı

Türklerde Okçuluk Geleneği

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#1
1546534604323.png


Türklerde insan davranışları kültürel bir özellik halini almıştır. Türkler tarih boyunca hem hareketlilik bakımında hem çokça savaştıklarından kahramanlık güç göstergesi olarak görülmüştür. Barış dönemlerinde bu kahramanlık hislerini; at yarışları, gökbörü, güreş, çöğen (polo), cirit ve avcılık gibi sporlarla uğraşarak tatmin ediyorlardı. Bu onlar için hem bir antrenman kaynağı hem de regresyon (boş zamanları değerlendirme) faaliyetleri oluyordu.​

Okçuluk sadece Osmanlıda değil, çok eski dönemlerden bu yana Türklerin bir geleneğidir. Özellikle Orta Asya’ya kadar dayan bu gelenek Türklerin yer değiştirmeleri ile orantılı olarak yayılmıştır. Ayrıca okçuluk vazgeçilmez bir askeri güçtü. Atlı okçuluk o kadar önemliydi ki askerlik eğitiminin temeli ve savaş stratejisinin vaz geçilmez bir parçasıydı. Bu ise okçuluğun günümüze kadar gelmesini sağlamıştır.

1546534620500.png

Türk Yayı​

İnsanlık tarihinin başlangıcında insanların avcı toplayıcı olmaları ve besin ihtiyaçlarını büyük bir kısmını ise avcılık ile karşıladığı bilinmektedir. Bu durum Türklerin okçuluğa verdikleri önemi ve yaşamın gerekliliklerini de akla getirmektedir. Avcılıkla birlikte okçulukta gelişim göstermiştir. Hayvanları daha uzak mesafeden yakalamak adına ok ve yayın bulunmasının hızlandığı düşünülmektedir. Bu durum Türkler kadar diğer toplumlar için de geçerlidir.

Türklerin ok atma ve at binmedeki hünerleri birçok kaynakta yer almaktadır. Türklerin ok atmaktaki ustalıkları ve ata binme konusundaki hünerleri onların at üzerinde 4 bir yana ok atmalarının önünü açmış ve bu sayede gerek avcılık gerekse savaşlarda üstünlük elde etmelerini sağlamıştır. At üzerinde yapılan ok antrenmanları hedefe olduğu gibi bazen de uzağa atma şeklinde olabilmekteydi (menzil atma). Hedef olarak ise genellikle kabak, puta (hedef tahtası), darp atma hedefleri kullanılıyordu. Bu antrenmanlar atlı olduğu gibi yaya olarak da yapılmaktaydı. Ok yarışmaları sadece antrenman amaçlı yapılmıyordu, düğünlerde şenliklerde vb zamanlarda ok yarışmaları olduğu bilinmektedir.


Dede Korkut kaynak olarak alındığında Türkmen gençlerin vakitlerini ok atarak geçirdikleri, kuvvetlilik yarışlarında ok atıştıkları hatta evlenen bir gencin ok attığı ve gerdek çadırını okun düştüğü yere kurduğundan bahsedilir.


Okçuluk, Türk kültüründe dini inançlar ve toplum hayatında önemli yerlere sahiptir. Orhun Anıtlarında da bu yazılı bir belge niteliğinde geçmektedir. “On ok budunu”
Günümüz Türkçesi İle: Türgiş kağanı Türk'üm boylarım idi. Bilemediği için, bize yanıldığı, yazındığı için kağanı öldü. Buyruğu, beğleri yine öldü. On Ok boyları emek gördü.

Oğuz soyundan gelen sultanlar ok ve yayı yanlarında ayırmaz ve hükümdarlık sembolü okalar taşırlardı. Ayrıca ok ve yay üzerine edilen yeminler özel bir anlam taşımaktaydı. Türk sultanlarının hakimiyet sembolleri arasında ok ve yay da bulunmaktadır. Ok hakan tarafından kendi buyruğu altında bulunan sultanlara, aşiret beylerine askerleri ile kendisine katılması için çağırı aracı olarak kullanılırdı. Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, paralar üzerine yay resmi koydurmuştur.
1546534642047.png
Özetleyecek olursak Türklerde Okçuluk avcılıkta beslenme, savaşta saldırı ve savunma amacıyla doğrudan bağlantılı olarak bir gelenek haline gelmiştir. Ordu temelinde eğitimleri, kuralları, yarışmaları, törenleri ve ünvanları ile kurumlaşmıştır
 
Son düzenleme:

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#6
Bu arada nette rastladım Ukrayna Donetsk Müzesinde Sergilenen ok uçlarından çatal uçlu olanı Selçuklu parasında bulunan çatal uçlu ok ucu ile aynı.

1546534681470.png
1546534668705.png
 
Son düzenleme:

Benzer Konular


Üst