• Haftalık Video Serisinden Yeni Videomuz Yayımlandı İzlemek İçin Tıklayın Uluburun Batığı

Türklerde Kurt ( Böri )

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#1


Dünya genelinde Kurt bir çok kez simge olarak kullanılmıştır.Farklı ırklar ve farklı topluluklarda ,farklı anlamlar içerse de Türklerde Kurdun bam başka bir yeri vardır.

Dünya tarihi boyunca bir çok devlet kuran Türkler , bayrak ve tuğralarında bir çok kez Kurt işareti kullanmış ve devletin sembolü haline gelmiştir.Orta Asya Türk edebiyatında ve dünya da ki Kurdu simge olarak kullanan topluluklarda kurt hep erkek kurt kullanılmıştır.Ama Göktürkler de ki kurt , dişi kurttur yani asena.

Göktürkler de dişi kurtun kullanılmasın bir çok sebebi olmasına rağmen , Türklerin bir kurttan türemesi destanı ön plana çıkmaktadır.Türkler Tanrı dağları civarında yaşayan boz kurtların hayatları ile iç içe bir yaşamları vardı.Zor iklim koşullarına rağmen kurtların avlanma şekillerini , bölgelerini koruma ve aile yapılarını örnek almaya çalışmışlardır.Kurtlar gibi av organizasyonları yaparlardı , kendi topraklarını korurken kurtlar gibi kararlı ve özgürlüğüne düşkün davranırlardı, aile yapıları da çok benzerdi. Kurtlar birinci dereceden aile bireyleri ile asla çiftleşmezler , dördüncü ve beşinci dereceden yakınlıktaki akrabaları ile çiftleşirdi. Bu Türk toplumunun genelinde görülen bir özelliktir ve hayvanlar arasında bu denli seçiçilik en çok kurtlarda mevcuttur.


Oğuzlar da kurt kelimesinin manası solucandı.Bu neden dolayı kurt kelimesi yerine '' Böri '' kelimesi kullanılırdı.Kutadgu Bilig' de de kurt solucansı hayvanlar için kullanılmıştır. Kutadgu Bilig' de kurtların Türkler için ne denil önemli olduğunu bir çok kez görmekteyiz. ''Gök Börü'' deyimi Hakan anlamına gelecek şekilde kullanılmıştır. GökTürklerde, tanrı , ulu anlamına gelirdi , börü ise kurt. Gök Börü ulu kurt anlamında hakanlara hitaben kullanılmıştır.
 

Benzer Konular


Üst