Türklerde Bozkır Cemiyet Yapısı

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#1


Türklerde Bozkır cemiyet yapısı Orhun kitabelerinde şu şekilde bahsedilmektedir ;
1-) Oguş ( Aile )
2-) Urug ( Aileler birliği )
3-) Bod ( Boy , kabile )
4-) Bodun ( Boylar birliği )
5-) El ( İl , Devlet )


1-) Oguş ( Aile ) : Bir toplumu veya bir toğluluğu en iyi anlamaya bilmek için o topluluğun en küçük birimi olan aileyi incelemek gerekmektedir.Aile , bir toplumu oluşturan en temel taştır ve bu zincirdeki en üst sırada yer alır.Ailedeki bireyler üzerinde babanın otoritesi , devleti yöneten hakanın millet oteritesine benzemektedir.Türklerde gök , devletin kubbesi , çadır ise ailenin örtüsü idi.Göğün altında devletin düzeni , çadırın içinde ise ailenin düzeni yer almaktaydı.Eski Türkler de aile düzeni ile devlet düzeni arasında çok bir fark yoktu. İyi yönetilen bir aile gibi yönetilirdi devlet.Bu yüzden Türk Devlet yönetimi sistemindeki hukuki ve sosyal ortam , devlet yönetim düzeninde de aynıydı. Kagan ile Hatunu ile olan ilişki de yine diğer çadırlardaki karı koca ilişkisi ile aynıydı.
Türkler de akrabalık kan bağına bağlanıyordu.Aile sisteminde velayet yoluyla baba oluyordu yönetim.Aile de evlenen çocuklar , kendi çadırlarına çıkardı. Yalnızca en küçükerkek çocuk babanın çadırında kalır ve ocağı devam ettirdi. Bu yüzdene en küçük erkek çocuğa Türkler de '' odtengin'' (ateş prensi) denirdi.Tek eşlilik genelde esas alınırdı , yalnızca ölen kardeşin yada abinin eşi ile evlenme görülürdü.Evlilikler genelde kadın ve erkeğin bir birini istemesi ile gerçekleşirdi. Kadının istemediği bir evlilik kesinlikle yapılmazdı.
Eski Türklerde ki aile kavramı genelde çekirdek yani , anne baba ve çocuklardan oluşan bir topluluktu.Bunu en önemli sebebi ise evlenen çocukların ve bireylerin kendilerine çadır açmalarından kaynaklanıyordu.Çin , Roma gibi diğer medeniyetlerde olduğu gibi aile ve akraba bireyleri hep bir arada yaşamazdı.Çadır açma Türklerde buradan gelmektedir.Evlenmek terimi buradan türemektedir.Evlenmelerde bir bşaka gelenek ise kızın erkek evinden istediği çeyizdir ve buna Kalın denirdi.Kalın verilen yani gelin , kalını veren ailenin diğer bireyleriyle eşit sayılırdı. Kalın Türklerde genelde taksitler şeklinde verilirdi. Kız kaçıranlara ise ceza olarak peşin ödemeleri istenirdi. Kalın ın miktarı servetin boyutuna göre değişmekteydi.2-) Urug ( Aileler birliği ) : Urgu hakkında çok bir bilgi söz konusu değilidir. Kelime manası aile birliğine gelmektedir. Tahminlere göre kan bağı olan ailelerin birliğinden söz edildiği düşünülmektedir.

3-) Bod ( Boy , kabile ) : Urguların ve ailelerin bir araya geldiği topluluğa Bod yani boy denirdi.Boyun başında ki kişiye ''bey'' denirdi. Bey , belirli savaş tecrübesi olan , görmüş geçirmiş , belirli miktarda arazisi olan kişilerden seçilirdi.Beyin adil davranmak , paylaşmak , belirli bir düzen koymak , gerekirse kılıç kuşanıp savaşmak gibi görevleri vardı.Bey seçim ile başa gelirdi.Seçici kurul boyu meydana getiren büyükler den oluşurdu.Bu meclis eski Türk devletlerinde ki toy yani meclisin küçük çaplı olanıydı.

4-) Bodun ( Boylar birliği ) :Başında halkın çoğunluğuna , arazinin ve hayvanların büyüğüne sahip olan , ilterber , şad , yabgu gibi adlar alan idareciler bulunurdu.Bodunlar bağımsız olabilidikleri gibi bir ile de bağlı olabilirlerdi.Sıkı iş birliği olan , bir birlerine soy ve dil olarak bağlı siyasi bir topluluktu.5-) El ( İl , Devlet ) : Siyasi bakımdan bağımsız , muntazama bir millet teşkilatı.Türk cemiyetinin en kapsamlı teşkilatı , devletti.Boy ve bodunlardan oluşan , boy ve bodunların bütün yetkilerini tüm ülkeyi kapsayacak şekilde Hakana (Kağana) teslim ettikleri en büyük sistemdi.Hükümdar , tüm ülkede vergi toplama , oruduyu düzenleme, asker toplama , idare ve yetki verme , gerektiğinde törede yenilik yapma , İl'in malii , idari , kültürel işlerin tamamının yetkisini elinde bulundurur.
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#2
Türklerdeki aile yapılanması hala çok güçlü ve sağlam. Eskiye bakarak her ne kadar kötüleşmiş gibi görünse de Avrupa ve diğer dünya ülkeleri ile kıyaslandığında hala çok iyi durumdayız. Türk alisindeki çekirdek yapıyı bozamadıkları sürece Türklerden korksunlar.
 

Benzer Konular


Üst