• Haftalık Video Serisinden Yeni Videomuz Yayımlandı İzlemek İçin Tıklayın Uluburun Batığı

Türk Pramitleri - 2.Bölüm ( Piramitler Hakkında Bilgi ve Türkler'de Antı Mezar Anlayışı )

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#1


Dünya da yaşayan ve yaşamış bir çok uygarlığın en büyük liderleri , hayattayken isimlerinden bahsettirdikleri gibi , ölümü ve ölümünden de sonra kendisinden bahsedilmesini istemişlerdir.Bunu yapmak için ise anıt mezarlar yaptırma yolunu seçmişlerdir.Her uygarlığın , her dinin kendi içerisinde farklı cenaze törenleri ve ölüm sorası yaşam için farklı inanışları vardı.Kimi inanışa göre atı üzerinde öldükten sonra dirilecekti gömülen kişi , kimi inanışa göre bir gemi ile yola alacaktı sonsuzluğa , kimi inanışa göre bir kartalın kanatlarını takıp gök yüzüne uçacaktı.
Piramitlerin yapıldığı dönemler ile mumyalama tekniklerinin geliştiği dönem tarihe aynı zamana denk gelmiştir.Ölümden sonraki yaşamda , yaşamdaki bedenini korumak için mumyalama işleminin yapıldığı düşünülür.Bilinen en gelişmiş mumyalama tekniği Orta Asya ' da bulunan mumyalarda görülmektedir. Orta Asya da ki mumyaların diğer mumyalardan farkı , iç organları ile birlikte mumyalanmış olmaları.Aynı zamanda deri de ki bozulmanında çok az olmasıdır. Bilinen ve araştırılan en çok mumya , Mısır da bulunan mumyalardır.Bunlar mumyalama işlemi yapılmadan önce bütün iç organların çıkarılması ile yapılan mumyalama tekniğidir.Piramitler ve mumyalama işleminin tamamı ölümsüzlük üzerine yapılmışlardır.Aynı zamanda Piramit gibi anıt mezarlar , adak adama , tanrı ile aralarında aracılık yapması için duaların edilidiği yerlerdi. Mısırda ise Firavunlar tanrı sayıldığı için tanrının evi konumundaydı piramitler.
Piramitlerin boyutları , adlarına yapılan kişinin mevkisi , başarıları gibi unsurlara göre değişmekteydi. Mısırda ki en büyük piramit olan Giza piramitlerinden Keops piramidi , Dördüncü hanedandan olan firavun Khufu için yapılmıştır.Mısırn en görekmli zamanı bu döneme denk gelmektedir.Piramitlerin yapıları incelendiğinde genelde bir küpün bir köşesi üzerine dik bir konumda yerleştirlmiş şekli olduğunu görülmektedir. Yani piramidin yapıldığı yerde ki, yerin üzerinde göründüğü kısmı kadar yerin altında da bir simetrisi vardır. Dini inanış ve uygarlığın kültürüne bağlı bir çok oda , tapınak bulunur piramitlerin içerisinde.
Her şeyden önce şekil olarak bir piramit inşaa ediyor olsak da unutmayalım ki bu bir devasal mezar.Genelde piramitlerde yapılan araştırmalarda , piramitlerde ki mezarların tamamı piramitin yerin altına kalan kısmında saklı olduğu görülmüştür.Yani yapacağımız piramitin yüksekliği kadar yerin altına bir kazı çalışması yapıyoruz.Mezarların toprak altında olmalarının bir sebebi mumyalandıktan sonra bozulmaları daha zor olacağından , diğer bir sebebi ise mezar avcıları tarafından bulunmamarlıdır.Yerin altına mumyamızı defnettikkten sonra mezar odamız kapatılır ve mezar avcılarının mezarı bulmamaları için bir çok şaşıtrmaca mezar , bubi tuzağı gibi tuzaklar kurulur.Piramit mezarlar genelde mezar sahipleri henüz hayattayaken yapımına başlanır. En son şekli mezar sahibinin ölümünden sonra verilir. İnanış sistemine göre mezar odasının yakınlarında mezarda yatanı korumak amaçlı nöbetçiler kurban edilir ve onların cenazeleri gömülür.Adak odaları yapılır ve burada adaklar sunulur.Piramitin girişi ve koridorlarında ki duvarlarda genelde mezarda yatan kişini mezar töreninden geriye doğru bir biyografisi işlenir.
Üzerlerinde araştırma yapılan piramitler , inanış ve kültüre göre farklı şekillerde donatılmışlardı.

Bu gün Çin'de bulunan ve Türklere ait olduğunu düşünüdğümüz piramitlre içerik olarak tam incelenememiş olsada tahminler üzerinden yola çıktığımızda yukarıuda bahsettiğimiz şekillerden oluşuyor olabilme ihtimali vardır.Yakın zamanda Çin de ki bu bölgede bulunan bir çok mumyalar ve araştırılması yasak olan piramitler tablosu birleştiriliğinde , mumyalanmış bedenlerin piramtilerde saklanması teoremi hiç yabancı gelmiyor.
Türkler de ki anıt mezarlara kurgan denilmekteydi. Ölen kişi mezarına , değerli eşyaları , atı gibi sahip oldukları ile gömülürdü.
Mumyalanmış bir Türk liderinin , bir piramit mezarını hayal edicek olursak , liderin hayattayken yapmış olduklarına göre bir boyutta piramit yapılacaktır.Bu mezarı korumak için , atı , türklerde kurtun önemli olduğunu düşünürsek bir kurt ve onun korumasıın üstlenecek koruyucu fedailerin bedenlerin gömüldüğü , koridorlar üzerinde o döneme ait yazıtların veya işaretlerin bulunduğu bir piramit mezar gözümüzün önüne geliyor.Bu da piramitlerin ne zaman , kimini için yapıldığı, o dönemli sosyal hayat hakkında bilgiler vereceğini düşünmekteyim.Her ne kadar araştırılmaları bu gün yasak olsa da , belki siyasi ve politik baskılar ile bunu mümkün kılabiliriz ve kim bilir belkide Türk piramitleri dünyanın bilinen en büyük piramit şeklindeki anıt mezarı olur ve bizler o döneme ait daha net bilgiler elde ederiz.


 

Üst