Arkeoloji Suriye'nin Kuzeyinde 4000 Yıllık Askeri Gözlem Ağı Keşfedildi

Orion

Site Başkanı
Yetkili üye
#1
Suriye'de binden fazla sitenin bulunması, Yakın Doğu tarihinde tüm dönemlerdeki bozkırların yerleşim konusundaki anlayışımızı revize etti. Son zamanlarda, hava ve uydu görüntülerinin analizi, Orta Tunç Çağından (M.Ö. 2. binyıl) geniş bir yapılandırılmış gözetim ve iletişim ağının keşfedilmesini sağladı.


Qal'at-El-Rahiyya'nın kuzey duvarının kalınlığının görünümü [Fotoğraf: CNRS]

Archéorient laboratuvarından araştırmacılar tarafından yürütülen bu araştırma, (Environnements et sociétés de l'Orient ancien -- CNRS/Université Lumière Lyon 2) ve Eski Eserler ve Suriye Müzeler Genel Müdürlüğü, dergisinde yayımlandı.

Franco-Suriye misyonu "Marges are de Syrie du Nord" de keşfedilen bölge, Hama'nın doğusundadır ve yaklaşık 7.000 km2'lik bir alana yayılmıştır. Batıdaki Bereketli Hilal'in yoğun nüfuslu yerleşik bölgelerinin ve doğudaki kurak, göçebe yaşayan steplerin eşiğinde konumlanan bu bölge sakinleri tarafından sürekli olarak sömürülmemiştir.


Qal'at-El-Rahıyya'da kalıntılardan bir resim [Fotoğraf: M.-O. Rousset mission Marges arides]

Jeo-arkeolojik misyon ekibi 4000 yıllık bu topraklarda kuvvetlendirilmiş bir gözetim ağı da dahil olmak üzere özellikle iyi korunmuş alanlar keşfetti. Bölgede böyle kapsamlı bir şekilde kuvvetlendirilmiş ağ ilk defa keşfediliyor.

Kentsel alanları ve bunların hinterlandlarını korumak için tasarlanan bu yapı, merkezi dağ basamaklarında hakim olan dağlık sırt boyunca uzanan bir dizi küçük kale, kuleler ve muhafız alanlarını kapsamaktadır.


The Rubba Rampart [Fotoğraf+: B. Geyer misyon Marges arides]

Araştırmacıların çalışmaları, kalelerin, birkaç metre genişliğinde ve yüksekliğindeki oymalı bazalt
duvar bloklardan yapıldığını gösteriyor. Ayrıca her güçlendirilmiş site, diğerleri tarafından görülebilmesini sağlayacak şekilde yerleştirilmiştir.

Bu bölgesel ağın amacı, bölgeyi savunmak, ulaşım koridorlarını gözlemlemek ve korumaktı.Bu ağın mekan bakımından organizasyonu haberleşmede bilgiyi oldukça hızlı bir şekilde (ışık- duman) aktarmakta ve iletişim kurmakta oldukça önemliydi.

Bu sonuçlar, araştırmadan önce yapılan saha gözlemlerini pekiştirmektedir. Bunlar, zaten sitede toplanan seramikler kullanılarak sitelerin tarihlendirilmesine olanak tanımıştı. 1960'tan günümüze kadar, hava ve uydu gözlemlerine erişim, şebekeyi arama sınırının ötesini görmeyi mümkün kıldı.
 
Last edited: