Haberler Sibirya’da 4000 Yıllık Çizimler Bulundu

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#1
Sibirya’da içlerinde insan, boğa, ağaç, kuş betimlemelerinin de yer aldığı 20’den fazla kaya resimleri bulundu. Resimlerin şamanik öğeler içerdiği ve 4000 yıllık olduğu söyleniyor.


Bronz Çağında yapıldığı düşünülen resimlerden en dikkat çekici olanı ise, insan figürü ve yanında yer alan güneşe benzeyen yuvarlaktı. Bilim adamı Sergei Alkin, bu çizimlerin şamanlara ait olabileceğini ve bu yuvarlağın da şaman davulu olabileceğini belirtti. Bu eserleri yapanların ise Moğol veya Tunguz olabileceği düşünülüyor.

Kayalara çizilmiş bu figürlerin çok iyi korunmuş olarak günümüze kadar gelmiş olması ise büyük bir şans olarak değerlendiriliyor. Boyaların içerikleri ve kimyasal analizleri hakkında tam bir bilgiye ulaşılamazken bu resimlerin ilk bulunma tarihinin 2013 yılı olduğu söyleniyor.


Araştırmacılar özellikle noktalı bir çizimi yorumlamanın çok zor olduğunu bunu dönemin koşullarına göre değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorlar. Acaba günün insanın bunları bir rütiel olarak mı yapmıştı yoksa avladıkları veya besledikleri sığır sayılarını mı temsil ediyor tam olarak kestirmek gerçekten güç.

 

Üst