Orta Asya Türklerinde Kadının Önemi

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
#1
Orta Asya'da yaşayan Türkler genellikle yerleşik bir hayattan ziyade göçebe bir hayat yaşamaktaydılar. Göçebe yaşayan Türk toplumlarında şüphesizdir ki kadının önemi ve rolü oldukça fazlaydı. Türk kadınlarının şalvara benzer şekildeki kıyafetleri hem iş açısından hem de ata binmek açısından kolaylık sağlıyordu. Halbuki Hun Devletinin kuruluşundan itibaren kadınların güreş gibi at biniciliği gibi uygulamalarda yer aldığı ve hatta savaşlara katıldıkları dahi bilinmekteydi. Tabi savaşa katılmadan önce Orta Asya Türk Devletleri içerisinde kadınlar bir eğitimden geçip baştan aşağıya silahlandırılırlardı.

Orta Asya Hun döneminde Devletin Erkek Liderlerine HAKAN karısına ise HATUN denilirdi.

Türk devletinde hatunlar ciddi anlamda söz sahibiydiler. Hatta aralarında devlet siyasetine yön verenler bile bulunmaktaydı. 585 ile 726 yıllarında gönderilen Çin elçilerinin kabul töreninde Göktürk hatunları bulunmaktaydılar. Ayrı buyrukları ve sarayları olan hatunlar normal bir şekilde devlet meclislerine katılır bazen elçileri ayrıca olarak kabul etmekteydiler. Eski Türk bazı kavimlerde bir kız çocuk dünyaya geldiğinde pek mutlu olunmazken Hunlar'da bunun tam aksine kız çocuk dünyaya geldiğinde mutlu olunur hatta kız çocuk dünya ya getirmek için Hatunların tanrıya dua etmeleri de bir gerçektir.

Hun devletlerinde kadınlar bütün faaliyetlere yüzleri açık olarak katılırlardı. Aile, germen kabilelerin de olduğu gibi kadın ve erkeğin eşit olarak aynı sorumluluğu paylaştığı bir sistem işleyişi vardı. İç evlenmekten ziyade genelde dıştan evlenmenin geçerli olduğu toplumda ''evlilik'' kutsal bir anlama getirilmekteydi. Türk toplumda yaygın olarak tek eşlilik prensibine bağlı kalınır, ev eşlerin ortak malı sayılırdı. Türk kadınları namus ve iffetlerine büyük önem verir, buna göre törelere uyarlardı.

Kısaca Türk aile yapısında saygın bir yere sahip olan kadın toplumsal olarak da kabul görmüştür.
 

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#2


Orta Asya Türklerin de kadınlar yazı da da dediğin gibi toplumun her alanında etkin ve erkekten çoğu zaman farksız bir yerdeydi. Taa ki Türkler, Müslümanlık ile Arap kültürününde etkisin de kalmaya başlamış, araplarda ki kadının değrsizliği zamanla Türk devletlerinede yayılmaya başlamıştır.Özellikle erkeklerin ergliğinin ön plana çıkıp kadınların tamamen söz hakkının susturulması , şahitliklernin dahi kabul edilmeyişi haline gelmiştir. Cumhuriyet in ilk yıllarında bu yılların vermiş olduğu Türk kadının tutsaklığı , özgürlüğüne kavuşmuş ve günümüze doğru gelmiştir. Orta Asya da ki Türk kadının özgürlüğü ve saygınlığı halen mevcut değildir. Orta Asya' dan Cumhuriyete kadar , savaşçı , güçlü , devlet yönetimine katılan , stratejik önemi çok büyük olan Türk kadını asimile olmuş , daha çekingen daha naif , daha silik ve sadece çocuk doğuran bir kişilik haline gelmişlerdir.Dinin değişimi birlkte gelen Araplaşma olayı ile silinen Türk kadını umarım kendi değreini tekrardan kazanır.
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
#3
Her ne kadar bu bir çöküş gibi görünsede Türk kadını Kurtuluş Savaşı döneminde tekrar şahlanışı yaşamış Cumhuriyetle bu şahlanış taçlanmıştır .
Cumhuriyetle beraber birçok hakka kavuşmuş olmasına rağmen bana kalırsa hakettiği değere tam olarak ulaşamamıştır.

Düşünceye değil objeye odaklı toplum yapımız daha çok yol almak zorunda malesef .
 

Stores

Üye
Yeni Üye
#4
Sadece Orta Asya da değil tarihimizde kadının önemi hep fazladır. Kadınlar toplumumuzun yapı taşıdır. Sadece son zamanlarda nedense kadının önemi azalmıştır. Osmanlı'nın gerileme döneminden itiibaren bozulan bu kadın önemi bence tamamen araplar ile fazla kaynaşmamızdan gelir. Cennet anaların ayakları altındadır gibi bir sözü söyleyerek kadınlara değer verilmemesi hayret verici ve üzücü
 

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#5
Kesinlikle katılıyorum.İslamiyetin Türk devletlerinde yayılmasıyla birlikte zaman ile Arap kültürürünn de Türk halkı üzerine yayılması açık bir şekilde görülüyor.Kadınların toplumda ki dışlanmasının en önemli sebebi Araplaşan kültür.
 

Üst