Orhan Gazi Hayatı (Osmanlı İmp. Padişahları)

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#1
Orhan Gazi (1326 - 1359)

Orhan Gazi, 1281 yılında doğdu. Babası Osman Gazi, annesi Kayı aşiretinin ileri gelenlerinden Ömer Bey'in kızı Mal Hatundu. Orhan Gazi genellikle şu şekilde tasvir edilir, sari sakallı, uzunca boylu, mavi gözlüydü. Yumuşak huylu, merhametli, fakir halkı seven, ülemaya hürmetli, dindar, adalet sahibi, hesabını bilen ve hiçbir zaman telaşa kapılmayan, halka kendisini sevdirmiş bir beydi. Sık sık halkın arasına karışır, onları ziyaret etmekten çok hoşlanırdı.

Orhan Gazi, Babası Osman Gazi'nin 1326'da vefatı üzerine beyliğin başına geçti. Orhan Gazi, 1346'da Bizans İmparatoru VI. Yoannis Kantakuzenos'un kızı Teodora ile evlendi. Ayrıca, Yarhisar Tekfur'unun kızı Holofira, Bilecik tekfuruyla evlendirilirken, düğün basılıp Holofira esir alındı ve Orhan Gazi ile evlendirildi. Müslüman olduktan sonra adı Nilüfer Hatun olarak değiştirildi; bu evlilikten, ileride Osmanlı Devleti'nin üçüncü hükümdarı olacak Murad Hüdavendigâr doğdu.

Orhan Gazi'nin Çocukları:
6 adet çocuğu olmuştur ve bunlardan 5 tanesi erkek 1 tanesi kızdır isimleri ise aşağıdaki gibidir.
Erkek çocukları: Süleyman Pasa, Murad Hüdavendigâr, Ibrahim, Halil, Kasim
Kız çocukları: Fatma Hatun
 

Üst