• Haftalık Video Serisinden Yeni Videomuz Yayımlandı İzlemek İçin Tıklayın Uluburun Batığı

Makedonya'da Bulunan Balballarda Türk ve İskit İzleri

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#1


Balbal kültürü , Orta Asya halklarına ait bir kültür olup , Makedonya gibi Balkan ülkesinde bulunmaları , akıllara her ne kadar ilk olarak Hun'ları getiriyor olsa da aslında bu balbalların yaşı Hun'ların balkanlarda bulunmalarından daha öncesine ait.
Bu gün Üsküp müzesinde sergilenen balkanlardaki balballar M.S 3. yüzyılda yapılmış, atlı bir bozkır halkının eserleridir.Hun'lar 380 li yıllarda balkan ve avrupa tarihinde sahne almadan önce gelen bu bozkır halkı İskitlerdi.
İskitler eserlerinde yaşadıkları kültürün bütün özellikleriin işleyen, geometrik ve simetrik desenler kullanılardı.
Bir çok kaynakta İskitler için Fars- İran kültürünü benimseyen göçebe bir topluluk olarka bahsediyor olsa da , İskitlerin yaşam şekilleri ve eserlerinde Fars kültüründen hiç bir iz bulunmamaktadır.Orta Asya'dan , Sibirya'ya , Sibiryandan Balkanlara kadar olan güzergaha yayılmış bir çok Balbal takip edilidğinde ve incelendiğinde , İskitlerin göç yolları ve taşıdıkları zengin kültür haritasi görülmektedir.
Heredot'un Tarih adlı eserinde bahsettiği gibi , İskitler M.Ö Anadoluda var olarak bilinen ilk Orta Asya halkıdır.


İskitler için atlı , bozkırlı , konar göçer , olarak tarif eden Avrupalı ve Rus tarihçiler , Türklerden çok Farslıydı İskitler desede , İskitler Türk kültürürün taşıyıcı boyların bir tanesiydi.Gittikleri yere kendi zengin kültürleri kalıcı bir şekilde izler bırakarak götürmüşlerdir. Balballardaki işlemeler , desenler , İskandinav ve Avrupa halklarının bir çoğuna örnek olmuşlardır.Damga kelimesi ilk olarak dünya tarihinde Bilge kağan yazıtlarında kullanılmıştır ve bu gün halen avrupa ve balkanl halklarında aynı şekilde kullanılmaktadır.Türk taş işçiliği , kumaş içliği balkan halkına Türklerin , İskitlerin mirasıdır.​
 

Üst