Arkeoloji Kayıp Piramit Cidefre


kapak.jpg


Mısır denilince bir çoğumuzun aklına ilk olarak Gize platosunda bulunan piramitler gelmekte.Antik dünyadan bu günlere kadar gelmeyi başarmış bu devasa yapılar, nasıl yapıldıkları ile başlayarak bir çok gizemi de peşlerinden getirmektedirler.İlerleyen videolarımızda bu gizemler ve ortaya atılan farklı görüşlerin peşine hep birlikte düşeceğiz ama bu gün keşfi henüz yapılmış olan başka bir gizemin üzerindeki perdeyi aralayacağız.

Gize paltosunda ki Kepop ,Kefren ve Mikerinos piramitleri dışında yaklaşık olarak büyüklü küçüklü , farklı bölgelerde 138 e yakın piramit bulunmaktadır.Bu piramitler Firavunlar , eşleri ve tahta çıkmamış çocukları için yapılmıştır.

Mısır'da piramitlerden önce Maslaba denilen mezarlar yapılırdı.

Maslaba.jpg


Daha sonra piramit şeklini almaya başlayan mezarlar , üst üste konulan maslabalara benzemekteydi.

1200px-Saqqara_BW_5.jpg


Bilinen en eski piramit şeklinde ki mezar Gize platosundan 45 km uzaklıktaki Sakkara da bulunmaktadır.Daha sonra giderek Giza da ki piramitlerde gördüğümüz tam piramit şeklini almıştır.

İlk olarak 1995 yılında askeri bir bölge olan Ebu Ravaşta yapılan bir keşifte yıkılan devasal bir piramitin kalıntılarına ulaşıldı.Gize vadisine hakim bir tepenin üzerinde olan bu kalıntılar için özel izinler alınlarak kazı ve arkeolojik çalışmalar yapılmaya başlanmıştır.

piramit 6.jpg


Gize vadisinde bulunan bütün piramitler 4. hanedanlık firavunlarına aittir.4. hanedanlık firavunlarının neredeyse tamamı hakkında bir çok bilgi ve mezarları bulunmuş ve bilinmekteydi.Yazılı kaynaklarda sadece firavun Cidefre hakkında bilgi bulunmamaktaydı. Ebu Ravaşta ki bu kalıntıların kazısında karşımıza çıkan ilk yazıda firavun Cidefre'nin adı geçmekte ve onun heykellerine rastlanmıştır.


cidefre yazı.jpg


Cidefre büyük kardeşini ve küçük kardeşini öldürüp tahta geçmiş , kardeşinin eşiyle evlenmiş ve 8 sene tahta kalmış bir firavundur.Acımasız , gösterişine düşkün , zalim bir firavun olduğu , ailesine ihanet ettiği için hiç bir kaynakta bahsedilmemiş ve bütün yazılarda , resimlerde yüzü silinmiş heykelleri ise kırılmıştır.Bu yüzden kendisine yaptıracağı piramiti gize vadisinde değil Ebu Ravaşta seçmiştir.


cidefre heykel.jpg


cidefre heykel 2.jpg


Cidefre'nin yaptırmış olduğu bu piramit bir tepe üzerinde olduğu için Keops piramitinden daha yüksektedir.52 derecelik eğim açısı ile 67 metre yüksekliğinde en tepesinde altın gümüş ve bakır karışımı benben bulunmaktaydı.Zeminden 14 metre yüksekliğine kadar ki kısmı parlak granit kaplama yapılmıştı.


piramit 8.jpg


Bir suikast ile tahta oturan Cidefre , yine bir suikast ile öldürüldükten sonra buraya gömülmüş fakat mezar hırsızları tarafından hazine odası ve mezarı boşaltımıştır.Ardından Cidefre ye olan nefret ve kin ile bu piramit yıkılmış veya yıktırılmıştır.


piramit 3.jpg

piramit 4.jpg


Cidefre'nin piramiti Gize de ki piramitlerden büyük sfenks heykeline doğru bir çizgi hizasına yapılmıştı, bu gün sadece bir harabe olan bu piramitin sadece yerin 65 metre altında ki odaları bulunmaktadır.


piramit 5.jpg
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Yorumlar


Üst