Arkeoloji İndus Vadisi Medeniyeti ve Sakladığı Sırlar

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#1
İndus Vadisi Medeniyetinin üzerindeki sırlar, burada yaşayan insanların nereden geldikleri ve nereye kaybolduklarının tam olarak anlaşılamaması ile doğru orantılıdır. Ayrıca kendi dönemlerine göre oldukça gelişmiş bir şehir sistemi oluşturmuş oldukları günümüze kadar ulaşmış yapılardan anlaşılabilmektedir. Görünüşe göre bu sırların açığa çıkması için hala zamana ihtiyacımız var.


İndus Medeniyeti İndus Nehri yatağında kurulmuştu. Antik bir medeniyet kurmak için çok elverişli bir bölgede kurulmuştu; çünkü bölgedeki nehirler yılda 2 kez taşardı bu taşkınlardan arta kalan verimli topraklar tarım için elverişli bir alan oluşturuyordu. İndus Vadisi Medeniyeti muhtemelen M.Ö 3000'li yıllarda hüküm sürmüştür.


Moenjodaro'daki sıra evleriyle etkileyici bir cadde.

İndus Vadisindeki insanlar M.Ö 3500 yıllarda Mezapotamyalı halklarla ticaret yapıyorlardı. Mezapotamya medeniyeti dönemindeki en büyük medeniyetlerden bir tanesiydi. Arkeologlar İndus medeniyeti ile ilgili yaklaşık 1500'de fazla yerleşim yerini açığa çıkarmışlardır. İndus Medeniyeti ilgili bilgilerimizin büyük kısmı da bu arkeolojik verilere dayanıyor. Yazılı bir dil kullanmış olsalar da bu yazılı dil tam olarak çözülememiştir. Büyük sayılabilecek ve güzel şehirlere sahiptiler bunlardan en çok bilinenleri Harappa ve Mohenjo Daro dur.


Şehirdeki evler çok katılı ve tek tip boyuttaki tuğlalardan yapılmıştır. Sokaklar dikey doğrultudaki sokaklara bölünmüştü. Bu şekli ile şehirlerin rüzgarı alacak şekilde doğal bir klima oluşturduğu tahmin ediliyor. Zamanına göre oldukça modern sayılabilecek küçük yapıların ana bir yapıya bağlandığı kanalizasyon sistemine sahiptiler. Ayrıca en büyük bina halka açık bir hamamdı. Tarihçiler bu hamam için "Büyük Hamam" demişlerdi. Bazı tarihçilere göre Hint kültüründe bulunan arınma ritüeli ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Ayrıca hükumet kurdukları biliniyor olmakla birlikte bu hükumetin kaynağının ne olduğu bilinmemektedir.


Direklere çevrili alan Büyük Hamam (Büyük Banyo)​

İndus Vadisi Medeniyeti ticaret ile de uğraşmıştır. Üretim malzemeleri olarak kil tabletleri işaretlemede kullanılan mühürleri üretmiş oldukları görülmektedir. Bu mühürler hala tam olarak anlaşılamamış yazı ve çizimleri içermektedir.

En ünlü olanlarından bir tanesinde kafasında boynuza benzer bir şey taşıyan bir kişinin, boğa ve aslan arasında bağdaş kurmuş şekilde tasvir edilmektedir.


Mühürler bize ticaret yaptıklarını kanıtlamaktadır; çünkü bu mühürlere Mezopotamya da rastlanmaktadır. Ayrıca İndus vadisene ait olmayan birçok bronşlara da rastlanmıştır. Ticarette ise en çok pamuğu kullanmışlardır. İndus Vadisinde gerçekleşen kazılardan elde edilen bilgiler ışığında burada yaşayan insanların çok barışçıl kişiler olduğu düşünülmektedir. Çünkü yapılan kazılarda neredeyse yok denecek kadar silah bulunmuştur.

İndus insanlarının yok oluşlarını açıklayacak 3 teori bulunmaktadır. Bölge insanlarının günümüzün Hindistan veya Pakistan insanları olmadıkları bilinmektedir.

1- Teorilerden bir tanesi fetih edilmiş olmaları kanıtlara göre silah bulunamamış olması kolayca fetih edilmiş olabileceğini düşündürmektedir.

2- Çevresel bir felaket sonucu tarımsal üretimi devam ettirememiş olmaları ve bunun sonucunda medeniyetin yok olması.

3- Yaşanmış olan bir deprem benzeri doğal bir felaket ve bu felaket sonrası ırmakların eski yönlerinde akmaması ve halkın burayı terk ederek göç emiş olabileceği.
 

Ekli dosyalar

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#2
Yaklaşık 5000 yıllık olduğu bilinen "ölülerin höyüğü" yada en bilinen ismi ile Mohenjo Daro ilk defa 1920'li yıllarda Hindistanlı arkeologlar tarafından bulunmuştu. Pakistan o dönemde Hindistan'a bağlı bir eyaletti.

Arkeologlar bu eşsiz yapıyı koruyabilmek için tekrar gömmeye karar verdi. Gömme kararı son zamanlarda artan insan ve doğa etkilerine bağlı yıpranmayı önlemek amaçlı düşünülüyor.

Bölgedeki etnik kökenli saldırılar ve terör tehlikesinin yanı sıra bölgede görülen aşırı sıcaklıklar bu kararın alınmasında etkili oldu. (Yaz aylarında sıcaklık 46 dereceye kadar çıkıyor)
 

Üst