• Haftalık Video Serisinden Yeni Videomuz Yayımlandı İzlemek İçin Tıklayın Uluburun Batığı

Gök Tanrı

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#1
Gök Tanrı , Göktürk kitabelerinde yazıldığı gibi Göktürklerin tanrısı idi.Farklı boylarda , fakrlı lehçelerde Gök Tanrı ; tengri, tangara , tengere , tangrı, ture isimleriyle de anıldığı görülmüştür.Orta asya daki Göktanrı dinine inanlar genelde dua ederler iken , ''yüksekte bulunan atamız han tengri '' , ''yaratıkları ve varlıkları yaradan tengere'', ''dünyayı yıldılzar ile süsleyen tangri '' diye hitap ederlerdi.Yakutlar masal ve destanlarında tangara kelimesi ile gök ve gök ruhu için kullanmışlardır.Bu gün bütün bütün putlara da tangara denilmektedir.

Türkler İslamiyeti kabul ettikten sonra gök kelimesi ile semayı , tengri kelimesi ile de Allah adını değiştirmişlerdir.Oğuz türkleri ise çelep veya çalap kelimesinide kullanmışlardır.

Türklere göre tengri gök gibi her insanın baktığında görebilidiğiydi.Tengri her şeyi gördüğüne göre gök gibi olmalıydı. İbn Fadlanın Seyyahtnamesin de Türkler dua ederlerken başlarını göğe kaldırıp dua ettiklerini ifade etmektedir.Eski Türkler de ki tanrı inancı hakkında kesin bir bilgi söz konusu değildir. Tahminlere göre Gök tanrı kültürü ve inancı imparatorluklar kurulurken kült olarka kabul edilmiş olabilir ve tanrıların en büyüğü Gök tanrı sayılmış olaibilr.Orta Asya da kurulan bütün Türk devletlerinde Gök Tanrı kültürü ve inanışının olduğu Çin kaynaklarında açıkça belirtilmiştir.


8.Yüzyılda Gök Türk İmparatorluğun da ise Gök Tanrı inanışı çok fazlaca gelişmişti. Bunu bıraktıkları yazıtlarda açıkça belirtmişlerdir.Yazıtlar da hakanlar ve beyler , Türk milletine yaptıkları iyilik ve başarılar için , Tanrıya minnet ve şükranlarını sunduklarını ifade ediyorlar. Ayrıca Hakanları tahta çıkaran , onlara zaferler hediye eden , felaketlerden korunın da Türk Tanrısı Gök Tanrı olduğuna inanıyorlardı.

Gök Tanrı Türklere , gökten bakar onları korur gözetir , onlara savaşlarda güç , barışlarda adalet verirdi , tarlalarda iyi ürün çıkmasını sağlar , tüm felaketlerden korurdu.Gök gürültüsü, şimşekler ve yıldırmlar ise Gök tanrının kızgınlığını ifade ettiğine de inanılırdı. Bu yüzden fırtınalı havalarda savaşılmaz , Gök Tanrı yı mutlu etmek için dualar edilirdi . Gök tanrı ise sonra tekrar göğünü açar ve bereket yollardı.
 
#4
Ancak bir noktaya dikkati çekmekte fayda var. O da şudur ki, Tengri’nin oğulları ve kızları bulunmaktadır. Bereket tanrıçası olan Umay, Tengri’nin kızı; gökyüzünün tanrısı Ülgen ile yeraltının tanrısı Erlik Han, Tengri’nin oğullarıdır. Sanılanın aksine tek tanrı değil, bir büyük tanrı etrafında çok tanrı inancının yer aldığı görülmektedir.
 

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#5
Gök tanrı dininden ziyade , bu dediklerin şamanizm de olan tanrılar diye biliyorum.Gök tanrı dininde tanrı tek ve oğulları veyahut yardımcıları yok.
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#7
Alıntı yapılan cümlenin baş kısmında "Tahminlere" göre diyor. Yani kesin bir husus olmama ihtimali var. Bir ikinci husus bana göre burada anlatılmak istenen en yaygın din olduğudur. Çünkü Türkler çok tanrılı diyebileceğimiz dinlere de inanmışlardır. Yani karmaşa Gök Tanrılı dinde çok tanrı olması değil, diğer inançlarda çok tanrı olması...

İslamiyet Öncesi Türklerde İnanç:

1- Totemizm
2- Şamanizm
3- Doğalar Kültü
4- Atalar Kültü
5- Gök Tanrı İnancı

Aşağıda alıntı yaptığım bir yerde de açıkça değinilmiş. (Bu sözler H. Nihal ATSIZ'a ait olabilir)

"Gök Türkler’in dini, Gök Tanrı dinidir. Gök Tanrı düşüncesinin, toprağa yerleşmiş topluluklardan daha çok avcılık, çobanlık ya da hayvancılıkla geçinen göçebe topluluklara özgü olduğu bilindiğinden, bu inancın kökeni, Asya bozkırlarına bağlanmıştır. Türk tarihi ve kültürüyle ilgili araştırmalarıyla tanınmış bilim adamlarına göre Gök Tanrı inancı bütün Türklerin ana kültüdür. Bu kült, Kunlar, Tabgaçlar, Gök Türkler, Uygurlar gibi eski Türk boylarında inanç sisteminin başında yer alır."
 
#8
Dinler tarihini incelemiş biri olarak anlattıklarınız hakkında az da olsa bilgi sahibiyim. Tahminler ihtimallere göre yapılır. Gök Tanrı Dini, İnancı, Kültü her ne ise TEK ise nasıl tanrıların en büyüğü olma ihtimalini taşıyor onu anlamak istiyorum.
 

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#9
Bende onu diyorum işte Gök Tanrı tek. Diğer dini inançlara arasında En büyük (buradaki en büyükten kasıt Türkler arasında en çok kabul edilen yaygın olan manasında)

Yoksa Türklerde ki Gök Tanrı, Yunan mitolojisindeki Zeus gibi tanrıların başı değil.
 

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#10
Orion'a katılıyorum. Daha öncesinde yayınlamış olduğum bir yazı var. Türk'lerde cemiyet yapısı başlığı alında.Orada boy ve il için şöyle bir söylen mevcut.boy ortak dil , şive, inanç sisteminde olanlardan oluşan topluluktur. Boylar ise ili yani devleti oluşturuyor. Zaten devletler kurulurken ortak dil , din, salt kültüre bakılıyor. O dönem de Türk'lerden oluşan bir çok dine mensup bir çok boy mevcuttu. Bu boylar arasında gök Tanrı dinine inananlar ağırlıklıydı ve bir devlet kurma yolunda en çok gök Tanrı dinine inananlar olduğu için inanılan tanrıların arasında en büyüğü gök Tanrı idi şeklinde bir kullanım söz konusu.O dönem gök Tanrı dini dışında dine inanan Türkeklerin de , bahsi geçen Umay gibi,Ülgen, erlik gibi yardımcıları olduğu düşünülüyordu diye düşünüyorum.Ama yine bir Tanrı var ve o Tanrı'nın aracıları var. Gök Tanrı ise bahsi geçen yardımcıların tanrısı yada babası diyebiliriz. Devlet Kuran Türklerin genelinde tek Tanrı var. Bunlar arasından en çok o dönem gök Tanrı dini vardı diye düşünüyorum. Bu arada Umay , Ülgen gibi mitolojik karakterler olarak detaylı olarak paylaşacağım yazımı hazırlıyorum lakin bana bu karakterler sanki tanıdık gibi geliyor. İslamiyetteki ki Melek'ler gibi mi düşünülüyordu o Zaman aceba diye aklıma geliyor. Mesela İsrafil , Mikail , Cebrail , Azrail bizim dinimizde Nasıl iseler aceba o dönemde de böylemiydi diye düşünüyorum. Melek kelimesinin özüne inmek gerek eğer melek dini anlamda bu gün kullandığımız gibi ne Zaman kullanılmaya başlandı? Belkide o dönmede melek kelimesi henüz kullanılmıyor onun yerime tengri kelimedi mi kullanılıyordu? Bunlar epey karışık bir durum ortaya çıkarıyor. Bu yüzden o gün ve şartlarında yaşamak ve insanları bire bir incelemek daha doğru diye düşünüyorum. Dinler tarihi ile ilgili yazıların geneli de var sayım üzerine bence. Çünkü diller arası çevirmelerden kaynaklı bir çok çelişki doğanilir.
 

Üst