• Haftalık Video Serisinden Yeni Videomuz Yayımlandı İzlemek İçin Tıklayın Uluburun Batığı

Bozkurt Destanı

Gökbörü

Genel Yetkili
Yönetici
☾ ✯
Üye
#1


Bozkurt Destanı Göktürklerin (Köktürk) en önemli destanlarından biridir. Bu destan Türklerin yeniden doğuşunu anlatır. Çin kaynaklarında iki farklı anlatım şekli vardır. İkisi arasında fazla bir fark yoktur. Çin’de hüküm sürmüş Sui Sülalesinin tarihinde bulunan destan diğerine nazaran daha ağır basmaktadır. Çünkü Sui Sülalesi Türkleri yakından tanıyabilmiştir.

Kısaca destanı özetleyecek olursak:

Rivayete göre Göktürklerin (Köktürk) ilk ataları (Hsi-Hai) Batı-Denizi’nin kıyılarında yaşarlardı. Lin adlı bir memleket tarafından saldırıya uğrarlar ve çoluk çocuk demeden herkes öldürülür. Yalnızca bir çocuğa acımışlar ama onun da kol ve bacaklarını kesip bataklığa atmışlar. Bu sırada bir kurt ortaya çıkmış ve ona her gün, et ve yiyecek getirmişti. Çocuk bunlarla beslenerek hayatta kalmayı başarmıştır. Daha sonraları çocukla kurt aile hayatı yaşamışlar ve kurt da çocuktan gebe kalmıştır.

Lin devleti, çocuğun yaşadığını öğrenince hemen askerlerini göndererek çocuğu ve kurdu öldürmelerini emretmişti. Askerler kurdu öldürmek için geldiklerinde kurt çoktan kaçmıştı. Askerlerin gelişini daha önceden haber almıştı. Çünkü kurdun kutsal ruhlarla ilgisi vardı.

Kurt kaçarak Batı-Denizi’nin doğusundaki bir dağın altındaki çok derin bir mağaraya vardı. Mağaranın içerisinde büyük bir ova vardı, bu ova ot ve çayırlıklarla kaplı idi. Kurt, burada 10 tane erkek çocuk doğurur ve Göktürk (Köktürk) Devletini kuran A-şi-na ailesi bu çocuklardan birinin soyundan geliyordu. Kurttan türedikleri için bayraklarında kurt başı vardı.

Bozkurt Destanı’nın bittiği yerde, Ergenekon Destanı başlar.
 

Benzer Konular


Üst