• Haftalık Video Serisinden Yeni Videomuz Yayımlandı İzlemek İçin Tıklayın Uluburun Batığı

At ve İpek - Uygur Türkleri ve Çin

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#1
Çin'in ipeğine kanma!

Bilge Kağan
Uygurlar , tarımı ihtiyaçlarını giderecek kadar kullanırlarken , hayvancılığa daha çok önem verdikleri göze çarpmaktadır.Hayvancılık arasında ise en göze çarpanı at yetiştiriciliğidir.At pahalı ve aynı zamanda savaşlarda en büyük üstünlüğü sağlamanın yoluydu.Süvari birlikleri savaşların sonuçlarını etkileyen en önemli etkendi.

Uygular , tüm Türk boyları gibi , atı ve at yetiştirmeyi seviyorlardı.1 - 2 Milyon at arasından belirli atları seçerek 221 bin kişilik devasal suvari orduları kurmuşlardır.Türk boylarının tamamında atlı süvariler hep ön plandaydı. Savaş gitmeden önce yüz binlerce yedek at götürürler ve savaş dönüşlerinde yine yüz binlerce at ile dönerlerdi.Ayrıca o dönemin en hızlı iletişim aracıda atlardı.Uygularda her obanın kendine ait atları , uyluklarına bastıkları tamgalar ile belirlenirdi ve her obanın kendine has meralarıı vardı.Bu sebepten dolayı Uyguların atlarına tamgalı atlar da denirdi.


Uyguların en önemli rakibi olan Çin İmparatorluğu savaşlarda galip gelebilmek adına süvari birliklerini geliştrimek ve çoğaltmak için bir çok çaba serf etmişlerdir.İmparator T'ang bu konuda büyük çalışmlar yapmıştır. Gansu'daki Lung-yü, Lan-chou, Feng-lien, T'ien-shui gibi dört vilayette ve Ho-hsi meralarında zengin yaylalar keşfederk buraları koruma altına alıp, özel teşfikler ile at yetiştiriciliği yaptırmıştır.

630-670 yıllraı arasında bu bölgelde 700 binden fazla at bakılmıştır.Fakat 670 li yılarda başlayan Çin ve Tibet savaşlarından dolayı bu meralar harap olmuştur.

Meraların çöle dönüşmesiyle mevcut at sayısı yarı yarıya düşmüş ve en fazla kullanılabilir durumda olan atlar 200 bin civarında kalmıştır.Bu durum imparatorluğua büyük sıkıntılarıda berabreinde getirmiştir.Özellikle 755 de Onluk'un isyan etmesi ve iç savaşların artması, imparator ailesinden olanları kaçırılması gibi olaylardan dolayı imparatorluğun at sayısı 30 bine kadar düşmüştür.

İmparatorluk varlığını sağlamak ve kendi gücünü hakimiyetini tekrardan yaymak için gerekli olan atları Uygulardan temin etmek istemiştir. Neredeyse isyancıların orduları tamamen suvari iken imparatorluğun orduları ağırlıklı piyadeydi ve Uygurlardan alınancak atlar imparatorluğun varlığını sağlayacaktı.


Uyguların da Çin'in ipeğine ihtiyaçları vardı. Hem kendi kullanımları için , hem de ipek yolunda ticari faliyetlerini arttırmak için bu ipeklere sahip olmak istiyorlardı.İki taraf arasında yapılan anlaşmaya göre At ve İpek takas edilecekti.Bir uygur atının değerli Çin de 50 top ipek demekti, imparatorluğun bu zor zamanlarında çok iyi bir ticaret demekti bu.

Çin'de ki isyan başladığından itiraber ( 755) Uygular Çin'e bir kaç binden , yüz bin arasındaki rakamlarda yıllık savaş atı veriyordu.782 yılında Uygular Çin'e 100 bin at sattı ve bunun karşılığında 4 milyon top ipek alması gerekmekteydi. Fakat Çin imparatorluğu bu kadar yüklü ipek ödemsini yapacak durumda değildi. Bu yüzden 100 bin top ipek ve 100 sar( 1 sar 3.125 kg) gümüş ve altın ödeyebilidi. Çin imparatorluğunu borcu giderek artarken Uyguların fiillen bölünüp iç savaşlarının yaşanmasını fırsat bilen imparatorluk , tamamen yıkıldıkları 840 yılına kadar borçlarını ödemediler.


 

Üst