Arkeoloji Nedir?

Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Orion

Site Başkanı
Yönetici
Platin Üye
#1
Bu bölüm arkeoloji bilmini içeren konulardan oluşacaktır. Konu açanların bu uyarıyı dikkate alarak konu açmaları rica olunur.

Arkeoloji
, tam kelime karşılığı olarak kazı bilimi veya kazıbilim demektir. Kazı vb. yöntemlerle ortaya çıkarılan tarihî yapıtları kültürel, sanatsal ve tarihsel yönden inceleyen bir bilimdir.

Başka bir tarifle Arkeoloji; Eski kültür ve uygarlıklardan geriye kalan her türlü alet, malzeme, ev eşyaları ve sanat yapıtları gibi maddi kalıntıları inceleyen bilimidir. Arkeoloji Bilimi Eskiçağ insanlarının nerede ve nasıl yaşadıkları, ne yedikleri, ne giydikleri, neye inandıkları gibi sorulara cevap arar.

Arkeoloji, Yunancadaki ἀρχé ar(ch)ke: eski, eskiden kalma ve ό λόγος logos: bilgi, bilim, öğreti, öğretme, tanımlama, ortaya koyma kelimelerinden türemiştir. Kelime anlamı olarak da "Eskinin -Bilgisi, -Bilmi, -Öğretisi, -Tanımlanması ve -Ortaya Çıkarılması" anlamlarına gelebilmektedir.

Türkçeye yanlış bir şekilde "kazıbilim" olarak girmiş olsa da kazı, arkeolojik araştırma yöntemlerinden sadece bir tanesidir. Arkeoloji asıl olarak insanlığın kültürel geçmişini, kültürlerin değişimini ve birbirleriyle ilişkilerini inceler. Buradaki tanımdan da anlaşılacağı gibi arkeoloji su altında kalmış eserleri de açığa çıkarmaya çalışır.

Arkeolojinin Bölümleri
Arkeoloji kendi içinde birçok bölüme ayrılmıştır aşağıda bu bölümlerden bazı örnekler verebiliriz.
  • Prehistorya Arkeolojisi: İnsanlığın ortaya çıkışı ve metal alet kullanımı arasındaki dönemi inceler.
  • Protohistorya Arkeolojisi: Metal alet kullanımı ve yazıyı kullanmayı bilmeyen bütün dönemleri inceler.
  • Tarihsel Arkeoloji: Yazıyı kullanan uygarlıklarla ilgilenir. Kendi içinde bölümleri vardır:
  • Klasik Arkeoloji: Antik Yunan ve Roma gibi kültürleri inceler.
  • Kıtasal Arkeoloji: Asya, Amerika, Afrika gibi bölgelerin arkeolojisini inceler ve bu da kendi içinde alt bölümlere ayrılır.
  • Ön Asya arkeolojisi
  • Mısır Arkeolojisi
  • Tevrat Arkeolojisi
  • Ortaçağ Arkeolojisi
 
Durum
Üzgünüz bu konu cevaplar için kapatılmıştır...

Üst