Antik Mısır'da Din ve Ölüm

Orion

Site Başkanı
Yönetici
#1
Antik Mısır döneminde yaşayan insanlar reenkarnasyona (öldükten sonra tekrar hayata gelineceğine) inanıyorlardı. Bu düşünce tarzı sebebiyle Antik Mısır din anlayışında eksik olan tek şey kutsal kitaplara inanmamalarıydı. Birçok dinde Peygamberlere gönderilen bu kitaplar Antik Mısır dönemindeki dini inançlarda bulunmuyordu.

Aslına bakılırsa Mısır devrinde yaşayan kimselerin din mantığının tamamen toteme dayandığını söyleyebiliriz. Mısırlılar normalin dışında tek tanrılı bir dinden ziyade birden çok tanrılı dine mensupturlar ve bu tanrılar Mısır döneminde ciddi bir konumda bulunuyorlardı. Antik Mısır dönemindeki din anlayışı tanrıların önemine göre Mısır halkı tanrıları heykellerini, yapıtlarını ve resimlerini yaparak şekillendiriliyordu. Ancak 4. Amenofis diye adlandırılan tanrı döneminde tek ilahlı bir düşünce yeniliği sürekli bir hareket olmuştur.

Antik Mısır'da Ölüm

Antik Mısır'da insanlar yaşadıkları doğaüstü olaylara anlam veremedikleri için (insanların ölümü, gökyüzü, yıldızlar, güneş, fırtına vb.) tamamen tanrılar tarafından yapıldığına inanırlardı. Bu nedenledir ki Antik Mısır halkı kendilerine bu şekilde bir tanrı yaratarak herhangi bir nesneye veya varlık sembolüne sığınma, ondan yardım bekleme ihtiyacı duyarlardı. Sığındıkları varlığa ihtiyaçları yüzünden kendilerini ona karşı bir sorumluluk içerisinde hissederler o varlıklara kutsal mekanlar oluştururlardı.

İnsanlar ölülerden ve ölümden çekinir, tanrılara olan inançlarından dolayı ölülerden korkar ve saygı duyarlardı. Ölüm sonrası verilmesi gereken kurbanlar, hediyeler yapılmazsa ölen insanların ruhlarının yer altından çıkıp insanlara zarar vereceği, onları huzursuz edebileceğine inanırlardı.

Mısırdaki ölümden sonraki yaşam onların tıb alanında da ileri gitmelerine ve mumyalama tekniklerinde ileri gitmelerine sebep oldu. Ayrıca her ölen aynı derecede bir mumyaya ve lahite sahip olamıyordu. Mumyalar yaşarken olduğu gibi kişinin statüsünü ve zenginliğini gösterecek şekilde görkemli bir lahit bulunuyordu.
 

Karatekin Bey

★★★★★
Platin Üye
Üye
#2
Antik dinler diyebilir miyiz Mısır'ın dini anlayışına aceba? Mısır'da her şey ölüler üzerine kurulmuş gibi. Yaşam şartlarına ve yaşamdaki durumlarına baktığımızda, bu güne gelen en büyük eserleri ölüleri ve ölüleri için yaptıkları. Gerçek hayatın öbür tarafta olduğu buranın birer hayal alemi olduğu ve iyi bir ölüme hazırlanış biçimi olarak gördükleri açık. Bunu yapmak içinde inanılması güç buluşlar keşifler yapmışlar. İnanışları gerçekten kuvvetli bir toplummuş eski mısırlılar.
 

Üst