Arkeoloji İran'ın Batısında 7000 Yıllık Mimari Yapı Keşfedildi

Kappadox

★★★
Gümüş Üye
Üye
#1
Arkeologlar, İran'ın batısındaki Nadali Beig Tepesi'nde yapılacak kazıların ikinci sezonunda keşfedilen mimari yapının M.Ö. 5. binyıllara kadar uzandığına inanıyorlar.


İran Kültür Varlıkları, El Sanatları ve Turizm Kurumu Araştırma Enstitüsü, arama ekibinin başkanı Hannan Bahranipour, Nadali Beig höyüğünün Jermishan Nehri'nin yakınında, Kermanshah Eyaletindeki Sonqoros'un güneybatısında yer aldığını söyledi.

Hannan, "Jamishan Nehri üzerindeki Jamishan Barajının kurulmasını takiben, höyük yok olma tehlikesi ile karşı karşıya." dedi.

Hannan Bahranipour, Jamishan Nehrinde inşa edilmesi planan baraj çalışmaları sırasında fark edilen ve kurtarma kazıları yapılan Nadali Beig höyüğünde; Dalma Kültürüne tek ve iki renkli resimlerin blunduğu çanak çömlek parçalarının da keşfedildiğini hatırlatarak; "Çalışmalarımızın ikinci aşaması 2017 yılının Mart ayında başladı. Bu sene kültür tabakalarının sıralamasını tespit ederek bölgenin, MÖ 5. binli yıllara kadar uzanan Bakır Deviri ve Orta Taş dönemlerine ait eserler bulduk. Bu eserler Gabi ile Dalma kültürlerine aitti. BU eserlerin Orta Zagros’taki Taş Çağı ve Kalkolitik Çağ araştırmalarına ışık tutacağını umuyoruz.

Bu sene önemli bir de mimari yapı kalıntısı keşfettik. Höyüğün güneybatı kesiminde 10 metre boyunda sekiz metre genişliğinde bir açma keşfedildi. İnşaatın çeşitli aşamalarına ait önemli bulgular da keşfedildi. M.Ö 5 binli yıllara tarihlenen mimari yapı kalıntısyla ilgili araştırmalarımız süsüyror" dedi.